A.L.V

Jaarlijks vind er een algemene ledenvergadering plaats waarbij de leden op de hoogte worden gesteld van organisatorische en financiële ontwikkelingen van de verschillende commissies.

Volgende vergadering

De eerste algemene ledenvergadering van 2019 vindt plaats op: 11 juni 2019.

Verslagen en agenda

De agenda voor de aankomende ALV, alsmede de notulen van de vorige ALV kunnen via onderstaande link opgehaald worden:

Naam Bestand
Agenda ALV 11 juni 2019 download
Notulen ALV 11 juli 2018 download
Jaarverslag 2018 download